افزایش بودجه بهزیستی در لایحه سال 97

افزایش بودجه بهزیستی در لایحه سال 97

به گزارش عصرپرس، معاون وزیر و رئیس سازمان بهزیستی کشور، انوشیروان محسنی‌بندپی درباره اعتبارات درنظرگرفته شده برای بهزیستی در لایحه بودجه ۹۷، گفت:‌ بودجه بهزیستی در مقایسه با سال گذشته ۹.۲ درصد رشد کرده است، البته مجلس با توجه به اشراف بر مسائل و موضوعات مختلف می تواند اقدامات لازم را در اثربخشی بودجه انجام دهد؛ با توجه به محدودیت های مالی دولت این افزایش قابل قبول است؛ ضمن اینکه این بودجه از ویژگی های نیز برخوردار است.

رئیس سازمان بهزیستی کشور با بیان اینکه برای اولین بار براساس قانون برنامه ششم، توسعه بنیادهای پیشگیری از معلولیت مورد توجه قرارگرفته است، افزود:‌ زیرا توجه به اقدامات پیشگیرانه برای سازمان بهزیستی اولویت دارد، همچنین بحث مناسب سازی معابر و اماکن برای درلایحه بودجه مورد توجه قرارگرفته است؛ یعنی امکان اقدامات نظارتی طبق وظیفه ناظری بهزیستی به لحاظ منابع مالی درل ایحه بودجه در نظرگرفته شده است.

وی، با اشاره به اینکه منابعی برای پشت نوبتی های سازمان بهزیستی و کمیته امداد درجدول تبصره ۱۴ لایحه بودجه ۹۷ در نظرگرفته شده است، تصریح کرد:‌ افرادی که بنا به دلایلی نتوانستند تحت پوشش دریافت مستمری قرار گیرند، اگر درآمد آنها کمتر از مددجویان بهزیستی و کمیته امداد است می توانند درلیست دریافت مستمری قرارگیرند.