بخشش اضافه خدمت سنواتی و انضباطی سربازها
بخشش اضافه خدمت سنواتی و انضباطی سربازها
به گزارش عصرپرس به نقل از ستاد کل نیروهای مسلح سردار سرتیپ موسی کمالی گفت: اضافه خدمت مشمولان غایبی که تا 22 بهمن سال 96 خود را برای انجام خدمت دوره سربازی معرفی کنند، بخشیده شده است.

وی افزود: علاوه بر اضافه خدمت سنواتی، مقام معظم رهبری با بخشش اضافه خدمت انضباطی کارکنان وظیفه در حال خدمت نیز موافقت فرموده اند.

سردار کمالی در ادامه اظهار داشت: این بهترین فرصت برای مشمولان غایب است که با اخذ دفترچه آماده به خدمت، خود را جهت انجام خدمت دوره سربازی معرفی کنند.

سردار کمالی در پایان تاکید کرد: نیروهای مسلح باید با اولویت قرار دادن کسانی که در حال انجام اضافه خدمت هستند، ابتدا آنها را از خدمت ترخیص کنند.