وزیر فرهنگ در جدیدترین نوشته خود در شبکه اجتماعی مطرح کرد
مفاهیم «ایمان و امید» با ماموریت های وزارت فرهنگ ارتباط مستقیم دارد
مفاهیم «ایمان و امید» با ماموریت های وزارت فرهنگ ارتباط مستقیم داردبه گزارش عصرپرس، محمد مهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ در صفحه شخصی اش نوشته است:

«سخنرانی رهبر معظم انقلاب در سالگرد امام راحل، همیشه یک سخنرانی راهبردی بوده است. امروز نیز در این سخنرانی بر دو عنصر اصلی نرم افزاری نهضت امام تاکید شد: ایمان و امید هر دو مساله تعمیق ایمان و تقویت امید با حوزه‌های ماموریتی وزارت فرهنگ، نسبت مستقیم دارد.

تعمیق ایمان با برنامه‌ریزی در لایه باورها و افکار و قلوب رخ خواهد داد و تقویت امید را در ساحت رسانه و روایت پیگیری خواهیم کرد.»


مفاهیم «ایمان و امید» با ماموریت های وزارت فرهنگ ارتباط مستقیم دارد