واکنش کنعانی به مواضع اخیر باکو؛
آنکه باید مردم ‌جمهوری آذربایجان را از آن ترساند ‌رژیم صهیونیستی است نه ایران
آنکه باید مردم ‌جمهوری آذربایجان را از آن ترساند ‌رژیم صهیونیستی است نه ایرانبه گزارش عصرپرس، سخنگوی وزارت امور خارجه در توئیتی نوشت: «وزارت خارجه آذربایجان نسبت به سفر شهروندان خود به ‌ایران هشدار داده است! این همان سیاستی است که رئیس‌جمهور رژیم جعلی، کودک‌کُش و اشغالگر صهیونیستی اخیرا در سفر به باکو در پیش گرفت. آنکه باید مردم ‌آذربایجان را از آن ترساند، ‌رژیم صهیونیستی است نه ایران تمدنی و اسلامی.»

ناصر کنعانی ادامه داد: «سیاست ما همچنان لغو روادید و آغوش باز به روی برادران و خواهران آذربایجانی است. تداوم ‌سیاست همسایگی سرلوحه کار ماست البته در چارچوب احترام متقابل و رعایت آداب همسایگی.»

گفتنی است در روزهای اخیر وزارت امور خارجه جمهوری آذربایجان نسبت به سفر شهروندان خود به ایران هشدار داده و از آنها خواسته تا از سفرهای غیرضروری به ایران خودداری کنند. در بیانیه باکو شرایط ایران بی‌ثبات معرفی شده و از شهروندان جمهوری آذربایجان که در ایران حضور دارند خواسته شده تا اصول امنیتی و نهایت احتیاط را مورد توجه قرار دهند. این اقدام غیردیپلماتیک و تحریف واقعیت در خصوص امنیت و ثبات در ایران با واکنش وزارت امور خارجه کشورمان رو به رو شد.