رونمایی از سند ملی سلامت
رونمایی از سند ملی سلامتبه گزارش سرویس اجتماعی عصرپرس، حسین فرشیدی، معاون بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در حاشیه این رونمایی گفت: برنامه پزشکی خانواده کاری است که سالها باقی مانده بود که امسال در دولت سیزدهم اجرای آن محقق شد و در واقع راهی برای ارتقای سلامت مردم است.

وی اظهار داشت: پزشکی خانواده انقلابی در حوزه سلامت در کشور و منطقه است این برنامه از شبکه های بهداشتی به عنوان برنامه ای منحصر به فرد شروع شده و در طرح جدید از سال آینده به شهرهای دیگر گسترش می یابد تا عدالت در سلامت را داشته باشیم.

فرشیدی ادامه داد: اجرای این برنامه را در روستاها و شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر شروع کردیم تا ارتقای پرونده الکترونیک نتایج خوبی داشته باشد، امروز خدمتی در سطح ۲ پزشکی خانواده در استان های بوشهر، خراسان جنوبی و کردستان را داریم تا از سیستم ارجاع استفاده کنند.

معاون وزیر بهداشت گفت: با توجه به محروم بودن استان‌ها خراسان جنوبی بوشهر و کردستان، خدمات درمانی که در بحث پزشکی خانواده و سیستم ارجاع انجام شود، رایگان خواهدبود و بیمار هزینه ای پرداخت نخواهد کرد.

سعید کریمی معاون درمان وزارت بهداشت نیز در حاشیه رونمایی از این سند ملی گفت: از ابتدای دی برنامه پزشکی خانواده در روستاها و شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر شروع شده، در جهت کاهش پرداختی از جیب مردم است امروز سند ملی سلامت بخش رونمایی شد و بصورت پایلوت در این استان‌ها، خدمات درمانی ضروری از سیستم ارجاع بصورت رایگان انجام می شود و فرانشیز از منابع دیگری پرداخت خواهد شد.

وی تاکید کرد: خدمات درمانی زیبایی جزو موارد ضروری نیست و وقتی بیمار در مراکز درمانی بستری شد از طریق سیستم ارجاع هزینه ای نمی دهد و در واقع پرداختی از جیب مردم کاهش می یابد.