هشدار قوه‌قضاییه درمورد سوءاستفاده دلالان ارز از کارت ملی؛
اطلاعات خریداران ارز به سازمان‌های هدفمندی و مالیات ارسال می‌شود
اطلاعات خریداران ارز به سازمان‌های هدفمندی و مالیات ارسال می‌شودبه گزارش سرویس اجتماعی عصرپرس، در پیامکی که از روز گذشته معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه ارسال کرده آمده است:‌

هموطن گرامی، با توجه به مشاهده مواردی از سوءاستفاده دلالان از کارت ملی افراد برای خرید ارز با هدف سودجویی و تبعات این اقدام غیرقانونی برای دارنده کارت، دقت داشته باشید خرید ارز صرفا برای مصارف شخصی صورت گیرد.

بدیهی است اطلاعات هویتی خریداران برای سازمان هدفمندی یارانه‌ها و سازمان امور مالیاتی ارسال خواهد شد و تبعات عدم رعایت ضوابط مقرر در قانون مبارزه با پولشویی و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بر عهده دارنده کارت ملی خواهد بود.