تعویض هادی خطوط برق محدوده تهرانپارس در پایتخت
تعویض هادی خطوط برق محدوده تهرانپارس در پایتختبه گزارش عصرپرس از پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نیرو (پاون)، "امیرسعید بردبار" بیان کرد: شركت برق منطقه‌اي تهران پس از دريافت مجوز خاموشی همزمان خط 400 دماوند – امین الاشرافی (تهرانپارس) و خط 230 ازگل – امین الاشرافی (تهرانپارس)، عملیات تعویض هادی محدوده تهرانپارس و عملیات تعویض هادی خط 230 ازگل – امین الاشرافی ( تهرانپارس) را با همكاري چند شركت خصوصي طي چهار ماه به انجام رساند.

وي افزود: تكميل عمليات افزایش ظرفیت انتقال از طریق خط تهرانپارس – ازگل، افزایش ضریب اطمینان شبکه و کاهش احتمال بروز خاموشی‌های ناخواسته از دستاوردها و نتايج حاصل از اجراي اين طرح است.

مجري طرح خطوط انتقال شرکت برق منطقه‌ای تهران با اشاره به چالش‌هاي عملياتي طرح ياد شده، تصریح کرد: عبور خط از مناطق مسکونی و بزرگراه‌های شریانی همت، بابایی و ارتش و همچنین مناطق نظامی در طول مسير، خط و سيم كشي از فراز تجهيزات 230 و 400 كيلوولت امین الاشرافی (تهرانپارس) در حين عمليات، از جمله موانع، مشكلات و چالش‌هاي عملياتي اين طرح بود.