وقوع پنج زلزله پیاپی در هرمزگان
وقوع پنج زلزله پیاپی در هرمزگانبه گزارش عصرپرس، زمین لرزه سوم ساعت ۱۰ و ۳۶ دقیقه امروز (چهارشنبه ۲۵ خرداد) در استان هرمزگان حوالی جناح به ثبت رسید که مرکز لرزه نگاری کشوری طول جغرافیایی آن را ۵۴.۴ درجه و عرض جغرافیایی آن ۲۶.۹۶ درجه اعلام کرده که در عمق ۸ کیلومتری زمین روی داده است.

کانون این زمین لرزه در ۱۳ کیلومتری جناح (هرمزگان)، ۱۶ کیلومتری کوخرد (هرمزگان) و ۲۶ کیلومتری بستک (هرمزگان) بوده و در ۱۸۷ کیلومتری بندرعباس و ۳۴۷ کیلومتری شیراز روی داده است.


وقوع پنج زلزله پیاپی در هرمزگان

وقوع زلزله سوم و چهارم در بندر چارک

مرکز لرزه نگاری کشوری وابسته به موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران همچنین از وقوع سومین و چهارمین زمین لرزه دیگر در بندر چارک استان هرمزگان در فاصله زمانی ۱۰:۳۴ تا ۱۰:۴۵ صبح امروز خبر داد.

در زمین لرزه سوم که به بزرگی ۴.۶ ریشتر در ساعت ۱۰ و ۳۴ دقیقه و ۳۸ ثانیه در حوالی بندر چارک روی داد، زلزله در عمق ۱۶ کیلومتری زمین روی داده و طول جغرافیایی آن ۵۴.۳۵ درجه و عرض جغرافیایی آن ۲۶.۷۲ اعلام شده است.

این زلزله در ۷ کیلومتری بندر چارک (هرمزگان)، ۳۳ کیلومتری جناح (هرمزگان) و ۴۲ کیلومتری جزیره کیش (هرمزگان) رخ داده و کانون زلزله در ۱۹۸ کیلومتری بندرعباس و ۳۶۸ کیلومتری شیراز قرار داشته است.

زمین لرزه چهارم نیز به بزرگی ۴.۲ ریشتر در ساعت ۱۰ و ۴۵ دقیقه و ۴۲ ثانیه امروز به وقوع پیوست. طول جغرافیایی این زمین لرزه ۵۴.۳۶ درجه و عرض جغرافیایی آن  ۲۶.۷۵ درجه اعلام شده و در عمق ۲۲ کیلومتری زمین روی داده است.

کانون این زلزله در ۸ کیلومتری بندر چارک (هرمزگان)، ۳۱ کیلومتری جناح (هرمزگان)، ۴۰ کیلومتری کوخرد (هرمزگان) اعلام شده و در ۱۹۶ کیلومتری بندرعباس و ۳۶۶ کیلومتری شیراز بوقوع پیوسته است.