نایب رئیس کمیسیون امنیت:
رئیس تیم مذاکره کننده هسته ای در کمیسیون امنیت حضور می باید
رئیس تیم مذاکره کننده هسته ای در کمیسیون امنیت حضور می بایدبه گزارش عصرپرس از خانه ملت، عباس مقتدایی با اشاره به دور جدید مذاکرات ایران و 1+4 گفت: یکی از دستورکار های کمیسیون سیاست خارجی مجلس در جریان مذاکرات هسته ای گرفتن گزارش از مذاکره کننده ارشد است و بیان دیدگاه های نمایندگان است.

وی افزود:این روال طی شش دور مذاکره قبلی انجام شد و آقای عراقچی پس از هر دور مذاکره ضمن حضور در کمیسیون گزارشی از روند و فضای مذاکره ارائه کرد و در پایان نیز نمایندگان دیدگاه های خود را مطرح کردند و این روال برای دور جدید هم هست و ما در روزهای گذشته با مقامات ارشد وزارت خارجه مذاکراتی داشتیم و در روزهای آینده هم این مذاکرات انجام خواهد پذیرفت.

نماینده اصفهان تصریح کرد:با توجه به محدودیت زمانی کمیسیون به گونه ای برنامه ریزی می کند که بتواند بیشترین حد بهره وری برای استماع گزارش مذاکره کننده ارشد داشته باشد و زمان دقیق آن با توجه به زمان حضور ایشان در ایران اعلام خواهد شد.