معاون وزیر صمت درپنجمین میز توسعه و تعمیق ساخت داخل صنعت خودرو اعلام کرد:
۲۲ هزار میلیارد تومان داخلی سازی قطعات خودرو
۲۲ هزار میلیارد تومان داخلی سازی قطعات خودروبه گزارش سرویس اقتصادی عصرپرس از شاتا، محسن صالحی نیا درپنجمین میز توسعه و تعمیق ساخت داخل صنعت خودروبا بیان این مطلب، تصریح کرد: این قراردادها بین ۲۳ شرکت توانمند داخلی برای داخلی سازی ۳۳ قطعه _ پروژه در خودروهای تولیدی دو خودرو ساز بزرگ داخلی منعقد شده است.

وی با اشاره به برنامه ریزی مشترک وزارت صمت و ایدرو جهت استفاده از ظرفیت شرکت های قطعه ساز و دانش بنیان داخلی ابراز امیدواری کرد: با تحقق برنامه های بومی سازی قطعات خودرو بتوانیم به اهداف کمی و کیفی و افزایش عرضه و تولید خودرو در سال جاری و سال آینده دست پیدا کنیم.

به گفته رئیس هیات عامل ایدرو تاکنون در مجموع چهار میز ساخت داخل قطعات خودرو ۱۵۴ قطعه – پروژه با ارزش ۴ هزار و ۴۶۰ میلیارد تومان و کاهش ارز بری سالانه ۳۴۱ میلیون یورو در تیراژ انبوه داخلی سازی شده است.