پرداخت هزار میلیارد ریال برای تولید واکسن ایرانی کووپارس
پرداخت هزار میلیارد ریال برای تولید واکسن ایرانی کووپارسبه گزارش عصرپرس از سازمان هدفمند سازی یارانه‌ها، «امید حاجتی» اظهار داشت: این مبلغ بر اساس تبصره ۱۴ قانون بودجه کشور واریز شده است. 

وی افزود: پیش از این نیز مبلغ ۲هزار و ۲ میلیارد ریال اعتبار از سوی سازمان هدفمندسازی یارانه های برای تولید ۲۰ میلیون دز واکسن کووپارس رازی به این موسسه پرداخت شده بود که در مجموع سه‌هزار و ۲ میلیارد و ۳۲۰ میلیون ریال به این موسسه پرداخت شده است.  

مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها گفت: حمایت لازم برای رسیدن به ظرفیت اسمی ماهانه ۱۰ میلیون دز واکسن توسط این سازمان انجام شده است که این موسسه بتواند براساس تعهد خود تا آذر ماه سال جاری ۲۰ میلیون دز واکسن کووپارس رازی را تولید کند.