اشراف کامل نظام مالیاتی به تمامی داده‌ها و اطلاعات فعالان اقتصادی
اشراف کامل نظام مالیاتی به تمامی داده‌ها و اطلاعات فعالان اقتصادیبه گزارش سرویس اقتصادی عصرپرس از سازمان امور مالیاتی کشور، «هادی خانی» خاطر نشان کرد: با اجرای نظام مالیاتی هوشمند، تمامی فعالان اقتصادی کشور در تور مالیاتی قرار گرفته و با اطمینان از اشراف کامل نظام مالیاتی به تمامی داده‌ها و اطلاعات مرتبط با فعالیت‌های اقتصادی، از هر گونه تلاش قانونی و غیر قانونی برای کتمان فعالیت‌های اقتصادی خود اجتناب می‌کنند که این امر شفافیت اقتصاد کشور را به دنبال می‌آورد.

معاون فناوری‌های مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور تصریح کرد: هوشمندسازی نظام مالیاتی به نوعی، حکمرانی داده مبنا است که در آن داده‌های جمع‌آوری شده از تمام خریدها و فروش‌ها و معاملات مرتبط با تمام فعالیت‌های اقتصادی جاری در کشور در اختیار نظام مالیاتی قرار می‌گیرد.

وی در ادامه افزود: این اطلاعات و داده‌ها، از طریق اجرای کامل قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان و همچنین انجام تکالیف قانونی مندرج در مواد ۱۶۹ و ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم و سایر مواد قانونی مرتبط به دست می‌آید و مبنای رسیدگی‌ها و محاسبه میزان درآمد مشمول مالیات مودیان قرار می‌گیرد.

معاون سازمان امور مالیاتی در تبیین مفهوم و ماهیت نظام مالیاتی هوشمند گفت: هنگامی که از مالیات هوشمند صحبت می‌کنیم، در یک جمله به دنبال این هستیم که منابع و ظرفیت‌های نظام مالیاتی را صرف رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی فعالان اقتصادی پرریسک، آن هم توسط ماموران مالیاتی کم ریسک کنیم.

خانی، با تاکید بر اینکه جنس مالیات و پروژه‌های مرتبط با نظام مالیاتی، ملی و فراسازمانی است، عنوان داشت: به منظور تحقق اهداف ترسیم شده نظام مالیاتی، باید تمامی ظرفیت‌های تجربی، قانونی، انسانی و زیرساختی ذی‌نفعان و ذیربطان مرتبط با ماموریت‌های نظام مالیاتی کشور، به صورت همگرا و هم افزا و در یک برنامه‌ریزی دقیق و تقسیم کار ملی به کار گرفته شوند. همچنین، استفاده از ابزارهای داده کاوی، داده‌آمایی و یادگیری ماشین، در نظام مالیاتی کشور به عنوان یک اصل مورد پذیرش و حمایت قاطع حاکمیت قرار گیرد و به‌گونه‌ای عمل کنیم که پرسش‌گری‌ها به مطالبه‌گری‌های مشارکت‌پذیر تبدیل شود.

وی با اشاره به دو بعد مهم برنامه هوشمندسازی نظام مالیاتی گفت: یک بُعد هوشمندسازی، داده مبنا کردن سیستم‌ها و فرآیندهای مالیات‌ستانی و حذف تشخیص‌های «علی‌الراس» فردی و حرکت به سمت سیستم محوری و مدیریت بهینه منابع انسانی و زیرساختی است که کاهش هزینه‌های وصول و افزایش درآمدهای مالیاتی را در پی خواهد داشت.

معاون فناوری‌های مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور ادامه داد: بُعد دیگر، توسعه خدمات الکترونیک و کاهش تا حد امکان ارتباطات فسادخیز و پیشگیری از اقداماتی است که منجر به ایجاد نارضایتی در مودیان و شکل‌گیری اختلافات مالیاتی و هزینه‌هایی برای سازمان و مودی می‌شود که اجرای این بعد نیز منجر به افزایش رضایت‌مندی مودیان و ارتقای عدالت مالیاتی خواهد شد.