دستور وزیر بهداشت درمورد تزریق واکسن ۵۵ تا ۵۸ ساله‌ها در تهران
دستور وزیر بهداشت درمورد تزریق واکسن ۵۵ تا ۵۸ ساله‌ها در تهرانبه گزارش عصرپرس از وبدا، سعید نمکی در این این نامه خطاب به رییسی تصریح کرده است: پیرو برنامه ریزی های قبلی در مورد گروه های هدف واکسیناسیون و با توجه به موجودی واکسن و ظرفیت پایگاه های واکسیناسیون، شایسته است در شهر تهران جهت ثبت نام افراد ۵۵ تا ۵۸ ساله در سامانه و نوبت دهی و تزریق واکسن این گروه اقدام گردد.