افزایش ۴.۳ درصدی بازرسی از واحدهای صنفی در ۷ ماهه سال99
افزایش ۴.۳ درصدی بازرسی از واحدهای صنفی در ۷ ماهه سال99به گزارش سرویس اقتصادی عصرپرس از شاتا، تعداد بازرسی های انجام شده از واحدهای صنفی در ۷ ماهه سال گذشته ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بازرسی بوده است.

افزایش ۶.۲ درصدی پرونده های متشکله

تعداد پرونده های متشکله در همین راستا در ۷ ماهه امسال ۱۵۴ هزار پرونده بوده که با توجه به تشکیل ۱۴۵ هزار فقره پرونده در مدت مشابه سال ۱۳۹۸، افزایش ۶.۲ درصدی را در این بخش شاهد بودیم.

همچنین تخلفات کشف شده در هفت ماهه امسال ۱۸۷.۲ هزار فقره بوده که نسبت به مدت مشابه پارسال افزایش ۰.۱ درصدی داشته است.

تعداد تخلفات کشف شده در هفت ماهه سال گذشته( ۱۳۹۸) حدود ۱۸۷ هزار تخلف بوده است.

افزایش ۴ درصدی رسیدگی به شکایات مردمی

گفتنی است که در هفت ماهه امسال به بیش از ۸۹ هزار فقره شکایت مردمی رسیدگی شد که با در نظر گرفتن آمار مدت مشابه پارسال( رسیدگی به ۸۶ هزار فقره شکایت) افزایش ۴ درصدی داشته است.