فراخوان شناسایی سرمایه‌گذاران تامین یکپارچه تجهیزات نیروگاه‌های خورشیدی 5 کیلوواتی
به کزارش سرویس اقتصادی عصرپرس از ساتبا، بدینوسیله از کلیه شرکت/مشارکت‌های حائز شرایط با توان فنی و مالی مناسب که توانایی تامین و اجرای حداقل 5000 سامانه خورشیدی 5 کیلوواتی در سال را دارند، جهت همکاری دعوت بعمل می‌آید.

متقاضیان محترم می توانند جهت همکاری، پیشنهاد خود را مطابق جدول شماره 1 تکمیل نموده و به همراه طراحی تیپ سامانه خورشیدی 5 کیلوواتی و مشخصات فنی (لیست و سازنده تجهیزات، کاتالوگ‌های تخصصی تجهیزات، منحنی‌های عملکردی و ...)، تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 1401/06/09 به صورت مکتوب به آدرس تهران، شهرک قدس انتهای بلوار شهید دادمان جنب بزرگراه یادگار امام (ره)، پژوهشگاه نیرو، ساختمان ساتبا تحویل نمایند.

ضروریست پیشنهاد فنی بر اساس استانداردها و دستورالعمل‌های بین المللی و ملی از جمله "دستورالعمل فنی نصب سامانه‌های فتوولتاییک بامی مختص مشترکین محدود به دو برابر ظرفیت انشعاب تا سقف 200 کیلووات ساتبا (پیوست)" ارائه گردد.

به منظور هماهنگی‌های مربوطه و پاسخ به سوالات، دفتر توسعه سامانه‌های مقیاس کوچک با شماره تماس‌های‌ 88087830 و 9-88085006 داخلی 229 (آقایان فتاحی و قاسمی نژاد) تعیین گردیده است
 جدول شماره 1: مشخصات کمی و کیفی سامانه‌های خورشیدی 5 کیلوواتی

فراخوان شناسایی سرمایه‌گذاران تامین یکپارچه تجهیزات نیروگاه‌های خورشیدی 5 کیلوواتی