فراخوان جشنواره «نقد برتر» قوه قضاییه
فراخوان جشنواره «نقد برتر» قوه قضاییهبه گزارش سرویس اجتماعی عصرپرس،  جشنواره «نقد برتر» در هفته قوه قضاییه سال ۱۴۰۱و  با هدف احیاء حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی‌های مشروع و شناسایی نقدهای برتر و کاربردی در مورد دستگاه قضایی و نیز حمایت از منتقدین قوه قضاییه توسط عدلیه و با مشارکت نهادهای مردمی و تخصصی برگزار می شود.

 در این جشنواره، آثار مختلف رسانه‌ای، علمی، حقوقی و… در قالب‌های مختلف مکتوب و چند رسانه‌ای مورد ارزیابی و تقدیر قرار خواهند گرفت.


فراخوان جشنواره «نقد برتر» قوه قضاییه