رییس شورای اسلامی شهر تهران تاکید کرد:
لزوم برپایی نمایشگاه های ویژه زنان در پهنه های مختلف شهر

لزوم برپایی نمایشگاه های ویژه زنان در پهنه های مختلف شهربه گزارش سرویس اجتماعی عصرپرس به نقل از ستاد خبری پانزدهمین رویداد کارآفرینی «زنان و تولید ملی»، محسن هاشمی رئیس شورای اسلامی شهر تهران در حاشیه بازدید از این رویداد گفت: برگزاری رویداد کارآفرینی «زنان و تولید ملی» نیز حرکت جالبی است که در سال های اخیر از سوی پایتخت نشینان، تولید کنندگان و کارآفرینان زن مورد استقبال قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه امسال برخی از غرفه داران نسبت به پایین بودن فروش محصولات خود در این نمایشگاه گلایه مند بودند، افزود: جا دارد تا شهرداری تهران در حد وظایف خود برای زنان سرپرست خانوار و کارآفرینان فضاهای خاصی را در چند نقطه از شهر تهران در نظر بگیرند.

هاشمی گفت: تبلیغات مناسب در رابطه با برگزاری چنین نمایشگاه هایی ضروری است تا کارآفرینان و زنان سرپرست خانوار بهتر بتوانند محصولات خود را ارائه و به فروش برسانند.