توسط مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت انجام شد؛
برگزاری نشست مجازی پیشگیری از طغیان بیماری های منتقله از آب

برگزاری نشست مجازی پیشگیری و کنترل طغیان بیماری های منتقله از آببه گزارش سرویس اجتماعی عصرپرس به نقل از وبدا، هدف از برگزاری این نشست علاوه بر بررسی شیوع بیماری های منتقله از آب گزارش شده در سال 97، ایجاد هماهنگی، حساس سازی، بازآموزی و تبادل تجربیات به منظور برنامه ریزی مناسب برای پیشگیری و کنترل طغیان بیماری های منتقله از آب بوده است.

جنیدی رییس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت در این جلسه، در خصوص اهمیت توجه و تلاش برای بهبود افزایش دسترسی به آب آشامیدنی سالم، دسترسی به تسهیلات دفع بهداشتی فاضلاب بر اساس اهداف توسعه پایدار و برنامه ریزی برای رسیدن به آنها، نکاتی را بیان کرد.

وی بر داشتن آمادگی لازم برای پیشگیری و مدیریت طغیان ها، شناسایی به موقع بیماری ها  و بررسی مستند و مستدل طغیان ها، تاکید کرد.

در ادامه شقاقی رییس گروه بهداشت آب و فاضلاب مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت در خصوص پیشگیری از وقوع طغیان بیماری و نحوه بررسی طغیان ها در صورت وقوع، مباحثی را مطرح کرد. سپس گزارشی از بیماری های ثبت شده در سال 1397 و مشکلات مرتبط با گزارش دهی این بیماری ها ارائه داد.