به مناسبت روز خلیج فارس:
عظمت یک دریا

عظمت یک دریاعصرپرس:دکتر کیومرث یزدان پناه درو- استادیار جغرافیای سیاسی دانشگاه تهران؛خلیج فارس در حال حاضر در کنار شناسنامه معتبر ایرانی خود، کانون انرژی دنیا و کانون اتصال تمدن های موثر انسانی نیز به شمار می آید.

این خلیج آبی که از موقعیت استثنایی ژئوپلیتیک برخوردار است به دلیل بهره گیری از تنگه هرمز که سرشاخه اتصالی ترانزیت دریایی و آب های آزاد به شمار می آید، به مکانی ثابت برای رقابت های تند ژئواستراتژیک در سطح جهانی و منطقه ای تبدیل شده است.

اما یکی از مهمترین ویژگی های خلیج فارس، ویژگی ها و مختصات طبیعی این دریا است که می تواند سواحل و جزایر آنرا به پر رونق ترین سواحل و جزایر دنیا تبدیل نماید. این مختصات خلیج فارس طی دو قرن  اخیر زیر سایه مسائل سیاسی و موضوعات ژئوپلیتیکی آن قرار گرفته،

از سوی دیگر خلیج فارس، هویت ایرانی _ فارسی خود را از سواحل انحصاری و طولانی خود در حوزه شمالی (از دهانه اروند رود تا خروجی تنگه هرمز به سمت دریای عمان) می گیرد. که به طول ۱۴۰۰ کیلومتر در جنوب ایران گسترده شده است.

علاوه براین طول چهارجانبه سواحل جزایر ایرانی خلیج فارس نیز که حدود ۴۰۰ کیلومتر ساحل را شامل می شود را باید به شاخص های ایرانی بودن این دریا به عنوان "خلیج فارس" اضافه کرد.

لذا روز ملی خلیج فارس برای دریایی با عظمت جهانی و کارکردهای متعدد بین المللی، روزی بسیار با اهمیت است تا به دور از تعصبات و بیان افراطی همچون " خلیج تا ابد فارس" یا "خلیج همیشه فارس" و عناوینی اینچنینی، باید آنرا به جهانیان از نو معرفی کرد.

از ادبیات سیاسی و احساسی در خصوص نام خلیج فارس باید پرهیز کرد و شان و منزلت و عظمت این دریا نباید در حد نام آن تقلیل یابد. زیرا خلیج فارس مستند و معتبر خلیج فارس است و تغییر نمی کند.

خلیج فارس باید تبدیل به کانون قدرت ملی و اقتصاد برتر ایران تبدیل شود.

 

منبع: شب چراغ